Aby wziąć udział w konkursie nauczyciel musi dokonać rejestracji uczniów klikając poniższy przycisk - KARTA ZGŁOSZENIA

A następnie zarejestrowani uczniowie muszą rozwiązać test na platformie konkursowej klikając poniższy przycisk - PLATFORMA KONKURSOWA

Karta zgłoszeniaPlatforma konkursowa

commentO konkursie

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskiej edycji konkursu pt. „Laptop na bank", organizowanego przez Narodowy Bank Polski i Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji (RZPWE).

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie edukacji ekonomicznej, przedsiębiorczości oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej, a także rozwijanie indywidualnych zainteresowań i wyobraźni uczniów.

Zadaniem uczestników będzie: Rozwiązanie testu ekonomiczno-informatycznego na platformie konkursowej przygotowanej przez RZPWE; Wykazanie się znajomością zagadnień dotyczących ekonomii i przedsiębiorczości w oparciu o podstawę programową oraz zasoby edukacyjne umieszczone na www.nbportal.pl Posługiwanie się technologią informacyjną i komunikacyjną w rozwiązywaniu zadań; Wykazanie się znajomością zagadnień IT – podstawa programowa szkoły ponadgimnazjalnej.

todayHarmonogram

Harmonogram konkursu laptop na bank:

errorRegulamin

Regulamin konkursu laptop na bank dostępny jest tutaj.

assignmentDeklaracja

Deklaracje należy wypełnić i odesłać podpisane tylko w przypadku zakwalifikowania ucznia do finału.

Deklaracja udziału w konkursie osoby niepełnoletniej dostępna jest tutaj.

Deklaracja udziału w konkursie osoby pełnoletniej dostępna jest tutaj.

gradeNagrody

W konkursie przewidziano następujące nagrody:

 • I nagroda dla ucznia – laptop
 • II i III nagroda dla uczniów – tablety
 • Nagrody dla opiekunów laureatów – smartfony
 • Puchary dla szkół

phoneKontakt

Więcej informacji o konkursie udziela Koordynator konkursu:

Roland Zimek

laptopnabank@rzpwe.opolskie.pl

live_helpF.A.Q.

 • 1. Gdzie mogę zapisać uczniów?

  Uczniów można zapisać wypełniając kartę zgłoszenia znajdującą się tutaj

 • 2. Co mam zrobić gdy chcę zapisać więcej niż 20 osób?

  Należy zapisać pierwsze 20 osób, a następnie w nowym formularzu pozostałe.

 • 3. Dlaczego nie otrzymałem wszystkich potwierdzeń rejestracji osób na skrzynkę mailową?

  Aby rejestracja uczniów przeszła w pełni pomyślnie należy podać wszystkie dane ucznia (imię, nazwisko, klasa).

 • 4. Dlaczego uczeń nie może się zalogować?

  Logowanie do platformy będzie dostępne po 12 grudnia 2016r. Jeżeli uczeń nie może zalogować się po tej dacie proszę upewnić się, że podczas logowania uczeń wybiera prawidłowe województwo oraz są podawane poprawne dane logowania, które zostały przysłane na adres mailowy.

 • 5. Czy można użyć innych haseł?

  Uwaga! Loginy i hasła z poprzedniej edycji konkursu są nieaktywne. Prosimy o logowanie się przy pomocy danych otrzymanych od organizatorów, dla bieżącej edycji konkursu.

 • 6. Ile pytań będzie na platformie?

  Przed udostępnieniem pytań konkursowych, na platformie będą dostępne pytania testowe, umożliwiające zapoznanie się z platformą. Pytania testowe można wykonać dowolną liczbę razy. Nie mają one znaczenia w późniejszym, konkursowym, etapie.

  Etap konkursowy składa się z trzech część: eliminacje, półfinał i finał. Pytania konkursowe będą dostępne tylko w podanych terminach. Zadania konkursowe będzie można wykonać TYLKO JEDEN RAZ! Dla każdej osoby zestaw pytań będzie inny. UWAGA. W każdym pytaniu może być dowolna liczba prawidłowych odpowiedzi. Po zakończeniu testu pamiętaj o poprawnym opuszczeniu platformy. W części eliminacyjnej i półfinałowej każdy uczestnik otrzyma po 24 pytania.

 • 7. Pierwszy etap i półfinał

  Pierwszy etap (eliminacje rozgrywane w dniu 15 grudnia 2016 r.) oraz półfinał w dniu 22 grudnia 2016 r. uczestnicy rozwiązują o dowolnej dogodnej dla siebie porze. Platforma konkursowa w tych dniach będzie dostępna przez całą dobę. Uczniowie mogą udzielać odpowiedzi w domu, w szkole, w dowolnym wybranym przez siebie miejscu, na dowolnym urządzeniu.

Przewiń do góry